Rada Žákovského parlamentu

Žákovský parlament

 

Žákovský parlament

 

Co je to Žákovský parlament?

            Na našem gymnáziu působí již 4 roky. Je to instituce, složená ze studentů naší školy. Jedná se o komunikační prostředek mezi vedením školy a studenty. Parlament se může obracet také na Školskou radu.

Kdo je členem Žákovského parlamentu?

            Parlament se skládá ze zástupců tříd našeho gymnázia. Každá třída si zvolí dva zástupce, kteří je zastupují na zasedání a posléze žákům tlumočí jednotlivé body zasedání. Náš parlament je založen na demokracii, tudíž hlas každého člena má stejnou váhu. Skládá se z předsedy, dvou členů předsednictva a ostatních členů (zástupců tříd).

Co bývá na zasedáních řešeno?

            Jak je již napsáno výše, Žákovský parlament je komunikační prostředek, který pomáhá při řešení problémů na škole a při spolupráci mezi studenty a vedením školy. Zasedání se většinou zúčastňuje i ředitel gymnázia, který vyslyší problémy vyřčené na zasedání a následně se je pokusí vyřešit. Pokud pan ředitel potřebuje něco sdělit studentům, tak na zasedáni parlamentu řekne tuto věc členům a ti ji následně sdělí studentům ve třídách. Jestiže se zasedání ředitel nezúčastní, předseda Žákovského parlamentu s ním všechny požadavky členů prodiskutuje. Dále jsou na zasedáních řešeny mimoškolní aktivity a školní akce, nebo také různé aktuální problémy které se na gymnáziu vyskytují a následně pomáhá při jejich řešení.

Kde a kdy se Žákovský parlament schází?

            Zasedání se většinou konají ve sborovně o velké přestávce, alespoň dvakrát měsíčně. Členové parlamentu jsou o zasedání dopředu informováni.

Jakožto předseda Žákovského parlamentu jsem velmi rád, že tato instituce funguje, protože

je to dobrý způsob, jak se podílet na rozhodování a řešení problémů na našem gymnáziu.

Předseda Žákovského parlamentu Gymnázia Jana Pivečky

Mám možnost jménem studentského parlamentu pozdravit na úvod všechny čtenáře. Ptáte se, jakou že to na škole máme instituci?

  • Parlament funguje na naší škole již mnoho let a zastává funkci takového prostředníka mezi studenty a vedením školy.
  • jedná s ním o problémech studentů, o jejich požadavcích, podává podněty k odstranění problémů jak v pedagogicko výchovném procesu tak v materiálně technickém stavu školy
  • dává podněty k mimoškolním aktivitám
  • naopak tlumočí názory vedení studentům o pedagogicko výchovném procesu, provozu školy, perspektivách školy
  • své dva zástupce do parlamentu si určuje každá třída gymnázia, a tak jsou na jeho schůzkách zastoupeny názory všech generací studentů.
  • všechny akce konající se na gymnáziu jsou diskutovány a organizovány právě prostřednictvím parlamentu
  • schází se příležitostně, nejméně však dvakrát za měsíc ve školní sborovně, většinou velké přestávce
  • měl by přispět k větší informovanosti veřejnosti o dění na slavičínském gymnáziu, aby vám zajímavosti, jako je třeba právě studentský parlament, neunikly.
  • nejčastěji jsou závěry ze schůzek okamžitě řešeny s ředitelem školy
  • od letošního školního roku je předseda parlamentu členem Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje

 


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP