Socrates 2008-2010

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVANÍ COMENIUS 

            Naše škola byla zapojena do projektu Comenius. Jde o dvouletý projekt, který je zaměřen na spolupráci šesti škol z různých evropských zemí. Jedná se o Itálii, Francii, Velkou Británii, Německo, Řecko a Českou republiku. Naším úkolem je vytvořit články, které se objeví v novinách a na webových stránkách, přičemž preferovaným jazykem je angličtina. Během dvou let proběhnou čtyři konference, na kterých zástupci jednotlivých zemí plní určité úkoly.

            V říjnu jsme v doprovodu Mgr. Račákové a Mgr. Vaculové vycestovaly do Itálie na naši první konferenci. Cílem tohoto setkání bylo vybrat logo, a to jak pro noviny, tak pro webové stránky a zvolit témata pro psaní článků. Všechny cíle jsme úspěšně splnily. Společně jsme se rozhodli, že budeme mít loga dvě. Na webových stránkách se objeví italské logo, kdežto naše logo, jehož tvůrcem je Jan Bezděk z třídy sexty, můžete zhlédnout v novinách. Byla zvolena témata, na která budou studenti psát své příspěvky až do března, kdy se uskuteční další konference ve Velké Británii.

            Podle nás je to pro studenty dobrá příležitost, jak vycestovat do zahraničí, poznávat cizí kulturu, zlepšovat své znalosti cizího jazyka a seznámit se s novými lidmi.

 

Comenius News 2008-2009/2009-2010

Popis projektu

Lifelong Learning Programme

 

Typ činnosti:  multilaterální partnerství škol

Název projektu: Comenius News – Our Schools and their Challenges

                                   (Comenius news - Naše školy a jejich výzvy)

Koordinátor projektu: Bexhill High School, UK

 

Projektoví partneři:     1. Bexhill High School, Velká Británie

                                         2. Gymnázium Jana Pivečky, Česká republika

                                        3. Graf-Friedrich Schule, Německo

                                       4. Geniko Lykeio Gaziou, Řecko

                                      5. Liceo Scientifico Statale „F.SEVERI“, Itálie

                                     6. Lycée Polyvalent Régional Cité Scolaire Jean Moulin - Francie

Trvání projektu:          2008-2009/2009-2010

Rozdělení projektové činnosti – První rok – 2008-2009

                                                            Druhý rok – 2009-2010

Popis aktivit prvního roku (2008-2009):

každá škola bude publikovat články do magazínu Comenius News, a to jak v tištěné podobě,  tak i na webové stránce projektu v prosinci 2008, březnu 2009 a červnu 2009. Účelem magazínu je představení se jednotlivých škol, a proto bude magazín založen především na popisu života škol, jejich akcí (například hudební akce, sportovní setkání, divadelní představení, festivaly, projektové a společenské večery, enviromentální projekty, charitativní akce, výměny, mezinárodní komunikace (links), výsledky rokování Studentské rady, školní reformy na každé škole. Hlavním jazykem projektu je jazyk anglický (s určitým množstvím článků napsaných v jiných jazycích používaných na ostatních školách, tzn. v německém a francouzském). Skupina překladatelů vybrána ze studentů přeloží články z cizího jazyka do jazyka mateřského pro zajištění porozumění projektové dokumentace tak, aby se rodiče mohli rozhodnout, kterou verzi magazínu si vyberou.

 Projektové setkání v Itálii:

 Témata pro noviny vyberou studenti v průběhu prvního setkání v Itálii. V měsících říjen- prosinec 2008 a leden-březen 2009 budou studenti psát jednotlivé články na dohodnutá témata a zároveň i články o školním životě. Tyto články budou umístěny na webovou stránku projektu, ale také  vytištěny pro použití v rámci školy a školní komunity.

Úvodní setkání – Itálie – cíle (23.10. – 26.10.2008)                      

 Setkání partnerských škol projektu Comenius v Castellammare v Itálii

 

Učitelé: Mgr. Andrea Vaculová, Mgr. Dana Račáková

Studenti: Barbora Manová, Pavla Šuráňová – členky redakčního týmu

 

Cíle setkání:

٠ ůvodní seznámení se studenty ostatních partnerských škol

٠ výběr témat pro studentské noviny Comenius News

٠ volba loga projektu pro webovou stránku a noviny Comenius News

٠ vytvoření evaluačního dotazníku pro studenty, učitele a rodiče pro vyhodnocení prvního roku spolupráce škol

٠článek do místních novin ohledně projektu (zahájení, účel, cíle)

 

Vyhodnocení setkání:

 

Všechny cíle byly úspěšně splněny!!!

Kromě toho dosáhlo naše gymnázium úspěch, co se týká výběru loga pro magazín Comenius News. Poděkování patří studentům třídy sexta – Janu Bezděkovi – tvůrci loga a zástupkyním redakčního týmu Barboře Manové a Pavle Šuráňové, které prezentovaly projektové aktivity a zájmy studentů GJP.    

 

 

Projektové setkání v Anglii:

 

Další projektové setkání partnerů se uskuteční v Anglii (v Bexhillu), která je taktéž koordinátorem projektu, kde bude programová náplň jiná. Setkání se bude konat v březnu 2009 za účelem vytvoření krátkého filmu o jednotlivých školách. Následně budou studenti pracovat na otázkách o školních reformách a jejich porovnání u všech škol.  Tato aktivita bude přípravou na politickou diskusi s místními politiky. Studenti se taktéž budou účastnit politické diskuse mezi učiteli, žáky, rodiči a místními politiky, která bude vysílána online na rádiovou stanici  Bexhill FM radio station.

Mgr. Dana Račáková                                                                                               30.10.2008

 

Comenius News – Itálie 23.10. - 26.10.2008

            Naše škola byla zapojena do projektu Comenius. Jde o dvouletý projekt, který je zaměřen na spolupráci šesti škol z různých evropských zemí. Jedná se o Itálii, Francii, Velkou Británii, Německo, Řecko a Českou republiku. Naším úkolem je vytvořit články, které se objeví v novinách a na webových stránkách, přičemž preferovaným jazykem je angličtina. Během dvou let proběhnou čtyři konference, na kterých zástupci jednotlivých zemí plní určité úkoly.

            V říjnu jsme v doprovodu Mgr. Račákové a Mgr. Vaculové vycestovaly do Itálie na naši první konferenci. Cílem tohoto setkání bylo vybrat logo, a to jak pro noviny, tak pro webové stránky a zvolit témata pro psaní článků. Všechny cíle jsme úspěšně splnily. Společně jsme se rozhodli, že budeme mít loga dvě. Na webových stránkách se objeví italské logo, kdežto naše logo, jehož tvůrcem je Jan Bezděk z třídy sexty, můžete zhlédnout v novinách. Byla zvolena témata, na která budou studenti psát své příspěvky až do března, kdy se uskuteční další konference ve Velké Británii.

            Podle nás je to pro studenty dobrá příležitost, jak vycestovat do zahraničí, poznávat cizí kulturu, zlepšovat své znalosti cizího jazyka a seznámit se s novými lidmi.

Příspěvek studentky sexty.


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2019
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP