Němci červen 2016

08.07.2016

 

Výměnný pobyt Slavičín – Diepholz, Německo.

Jako každý červen už po mnoho let přivítali studenti Gymnázia Jana Pivečky své partnery ze spřátelené německé školy. I letos jsme se snažili připravit zajímavý program, který by byl kombinací vědomostí, poznávání, spolupráce a sportu. Studenti navštívili Moravský kras a další den ZOO v Lešné. Pro mnohé německé studenty to byla první návštěva krasových jeskyní. Další částí programu bylo sportovní dopoledne a dále také řešení logických úloh ve družstvech. Hlavní náplní tohoto výměnného pobytu ale bylo poznávání života a podnikatelských aktivit rodiny T. Bati. Studenti si prohlédli Zlín, Muzeum obuvi i mrakodrap 21, seznámili se během anglicky vedené prohlídky s rozvojem města, výstavby a podniku. Na závěr pobytu pracovali studenti ve skupinách a připravili prezentace, ve kterých shrnuli získané poznatky. Prezentace prací proběhla za přítomnosti studentů ostatních tříd a její vytištěná podoba bude k dispozici na nástěnce jazyků.  Je moc dobře, že si studenti mohou ověřit své jazykové schopnosti při takových příležitostech, že získají jistotu a stráví 2 týdny během jednoho školního roku ve společnosti a v rodinách svých přátel. Děkuji tímto rodičům zúčastněných studentů, že se o německé studenty vzorně postarali a připravili jim také pěkný program v jejich volnu. Tento projekt byl finančně podpořen městem Slavičín.

 

Mgr. Hana Urbanová


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2019
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP