P0 - Úvodní modul P

Školení bude probíhat v roce 2009.

Prezenční část -  jeden den v týdnu dle dohody

Distanční část - dle dohody

Zahájení kurzu bude stanoven dle potřeby nejdříve ve 1430 hod

Možný obsah:

1. základy na PC

2. Microsoft Office (word, excel, access, power point,outlook, internet)

 

Osnova kurzu Základy práce s počítačem

Délka: 12 hodin (3 dny, např. čt: 15:00-19:30)

Kurz je vhodný pro začínající uživatele, kteří se potřebují rychle naučit pracovat s počítačem. Účastníci se seznámí základními pojmy v oblasti počítačů, naučí se pracovat s myší a klávesnicí, orientovat se v prostředí MS Windows, vytvářet, upravovat a tisknout dokumenty, pracovat se soubory a složkami na počítači, vyhledávat dokumenty na počítači, používat diskety a CD, seznámí se s programy, které jsou součástí MS Windows, s možnostmi úpravy pracovní plochy a hlavní nástrojové lišty a se základním nastavením obrazovky a klávesnice. Po skončení kurzu budou účastníci schopni otevírat a tisknout textové dokumenty a obrázky, pouštět muziku a video a vytvářet jednoduché textové dokumenty.

1.       Úvod do práce s počítačem

o   nejdůležitější součásti počítače

o   druhy periferních zařízení

o   média pro přenos a zálohování dat

o   operační systém a softwarové vybavení počítače

o   zapnutí a vypnutí počítače

2.       Myš a klávesnice

o   práce s myší

o   psaní a používání jednotlivých kláves

3.       Základní ovládání MS Windows

o   pracovní plocha

o   spouštění programů

4.       Ovládání okna

o   základní rozvržení oken MS Windows

o   změna rozměrů a posun okna

o   zavírání okna

o   práce s více okny najednou

5.       Práce se složkami a soubory

o   k čemu slouží disk, soubor a složka

o   vytvoření vlastního souboru

o   ukládání a otevíraní dokumentů

o   vytváření složek

o   kopírování, přesunování, přejmenování a mazání souborů a složek

o   práce s disketou, CD a USB diskem

o   koš

o   práce s více soubory a složkami najednou

o   vyhledávání souborů na počítači

6.       Seznámení s programy v MS Windows

o   WordPad - vytváření jednoduchých textových dokumentů

o   Kalkulačka, Malování, Windows Media Player

7.       Tisk dokumentů

8.       Základní nastavení MS Windows

o   úprava pracovní plochy a hlavní nástrojové lišty

o   nastavení obrazovky a klávesnice

 

 

Osnova kurzu Správa počítače

Délka: 12 hodin (3 dny, např. út: 14:00-18:30)

Kurz je vhodný pro uživatele počítače s operačním systémem MS Windows, kteří se chtějí naučit udržovat svůj počítač, přizpůsobovat uživatelské prostředí svým potřebám, instalovat nový hardware a software, nastavovat připojení k Internetu a elektronickou poštu a seznámit se s antivirovou ochranou. Po skončení kurzu budou účastníci schopni správně pečovat o svůj domácí počítač.

1.       Nastavení MS Windows

o   úprava pracovní plochy a hlavní nástrojové lišty

o   nastavení obrazovky, klávesnice, myši

o   nastavení místních a jazykových zvyklostí, data a času

o   základy nastavení uživatelských profilů

2.       Instalace nového hardware

o   plug and play

o   ovladače

o   odebrání zařízení

3.       Instalace a odebrání softwaru

4.       Údržba počítače

o   defragmentace disku

o   archivování a zálohování dat

o   odstranění dočasných souborů

o   aktualizace MS Windows

5.       Nastavení připojení k Internetu

o   typy připojení k Internetu

o   nastavení připojení

6.       Nastavení elektronické pošty

o   možnosti zřízení e-mailové schránky

o   připojení k elektronické poště přes webové rozhraní

o   nastavení připojení v poštovním klientovi

7.       Antivirová ochrana

o   druhy a způsoby šíření virů

o   antivirové programy, jejich nastavení a aktualizace

 


FotogalerieFotogalerie

Ředitel: Mgr. Josef Maryáš; č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 604 453 954
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2019
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP