Přírodovědný kroužek

Na gymnáziu již řadu let funguje přírodovědný kroužek, který podporuje rozvoj dlouhodobého programu EVVO na naší škole.

Studenti každý týden rozvíjí své znalosti přírodopisu. Nejenže pracují s mikroskopy a dozvídají se tak zajímavé věci o buňkách, pletivech, průduších nebo škrobových zrnech, ale také často chodí ven, kde se učí poznávat reálnou přírodu, celá společenstva i ekologické vztahy mezi jejich částmi. V zimě se zaměřují především na neživou přírodu a ptactvo (přezimující, migrující, přikrmování). Studenti se zapojují do různých i mezinárodních soutěží, například „Jaro ožívá“ kde se pozorují přílety ptáků nebo „CO2 liga“.

Přírodovědný kroužek je finančně podpořen městem Slavičín.


FotogalerieFotogalerie

Ředitel: Mgr. Josef Maryáš; č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 604 453 954
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2019
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP