Projekt EVVO 2007

Rozvojový program MŠMT Podpora EVVO ve školách v roce 2007

Gymnázium Jana Pivečky Slavičín podporuje veškeré aktivity a činnosti směřující k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy žáků jednak v rámci výchovně vzdělávacího procesu, tak i v rámci využití volného času žáků. Z tohoto důvodu se aktivně zapojuje do vypracování projektů EVVO na podporu enviromentálního vzdělávání a výchovy mládeže. Ve školním roce 2007/2008 uspělo s projektem „Ekologické vzdělávání pro žáky Gymnázia Jana Pivečky Slavičín“ a získalo na tento projekt státní dotaci od MŠMT ve výši 69.900,- Kč.Tento projekt řeší zkvalitnění výuky přírodních věd a rozvoj EVVO ve škole, je zaměřen na základní prvky moderních výukových metod ve vzdělávací oblasti člověk a příroda.

Cílem projektu je obohatit hodiny výuky o žákovské projekty na zadaná odborná témata zpracovávaná také na vícedenním společném pobytu ve středisku ekologické výchovy v Hostětíně. U žáků tak dojde k plnění klíčových kompetencí v environmentální oblasti.


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP