Plenér

 

Zlínský kraj podpořil finanční částkou 29 000,- Kč projekt Gymnázia Jana Pivečky „Poznej a chraň přírodu i lidové tradice“ v rámci Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.

 

Projekt řeší rozvoj enviromentální výchovy a osvěty ve škole, je zaměřen na vzdělávání v oblasti lidových tradic a ochrany květnatých luk v CHKO Bílé Karpaty. Partnerem projektu je Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka ve Valašských Kloboukách, kde jsou žáci Přírodovědného kroužku na třídenním pobytu se zaměřením na aktivity k ochraně květnatých luk
a lidových tradic. Další aktivitou projektu jsou odborné besedy s ekologickým zaměřením pro vybranou skupinu žáků a pedagogů gymnázia. Cílem projektu je vést žáky k plnění klíčových kompetencí v environmentální oblasti, ochrany životního prostředí a zachování tradic.


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP