Program na podporu prevence rizikových typů chování v roce 2019

Dotační titul název:              Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
                                                 typů chování v roce 2019

Podporovaná opatření           Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit škol a
programu:                                školských zařízení

Název projektu:                       Naše cesta k rozvoji III

Reg. číslo:                                       RP19-19/024

Datum zahájení projektu:           1. 1. 2019

Datum ukončení projektu:          31. 12. 2019

Celkové náklady projektu:          110 200,00 Kč

Požadovaná výše podpory
formou dotace od ZK:                 50 000,00 Kč

 

Součástí projektu je široká škála aktivit zaměřených na podporu prevence rizikových projevů chování, rozvoj osobnostních a sociálních dovedností, třídních kolektivů a kompetencí pedagogů na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín. Aktivity svým obsahem přispívají k udržení a rozvoji pozitivního sociálního klimatu ve škole, jelikož pracují s oběma jeho důležitými složkami – žáky i pedagogy.

 

 


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP