OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

 

 

Název projektu: „Společné poznávání Bílých – Bielych Karpat“


Operační program: Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013

Prioritní osa: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Oblast podpory: 1.3. Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Hlavní přeshraniční partner projektu:

Gymnázium, Dubnica nad Váhom

Hlavním cílem projektu je podporovat rozvoj lidských zdrojů formou praktického zvýšení potenciálu studentů v oblasti životního prostředí ve spojení s využíváním informačních technologií při prohloubení a zkvalitnění stávající partnerské spolupráce, včetně navázání nových kontaktů mezi studenty a pedagogy.

Specifické cíle projektu:

1) vytvořit podmínky pro prohlubování vědomostí, dovedností a zručností studentů gymnázií v regionu Slavičínska a Dubnicka

2) poskytnout cílovým skupinám přístup k IT technologiím s cílem zvýšit počítačovou gramotnost v obou regionech

3) seznámit studenty příhraničního regionu s Chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty, začlenit aspekty enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do výuky na daných gymnáziích

4) vytvořit praktické a názorné vzdělávací lokality, které budou navštěvovat studenti ze všech koutů Moravy a Slovenska

5) lokalizovat biocentra a biokoridory, popřípadě navrhnout vlastní návrhy biokoridorů

Klíčové aktivity vedoucího partnera (VP) – GJP Slavičín:

 • Úvodní konference k projektu

 • Příprava a tvorba Geoparku

 • Týdenní studijní pobyt se zaměřením na Bílé Karpaty a tvorba výstupů

 • Výstava studentských prací

 • Projektové dny

 • Týdenní pobyt se zaměřením na Chladný vrch

 • Exkurze studentů z české i slovenské strany do Geoparku a naučné stezky Chladný vrch

 • Hodnocení projektu a soutěže pro studenty

 • Závěrečná konference k projektu

Klíčové aktivity hlavního přeshraničního partnera (HCP) – Dubnica nad Váhom:

 • E-learning jako nástroj moderního vzdělávání - získávání dovedností v práci v e-learningovém prostředí MOODLE formou vzdělávacího kurzu

 • Vytvoření materiálů a podkladů pro přímé využití prostředí MOODLE pro vyučování

 • Č-S konference absolventů školení s prezentací jednotlivých výstupů, vzájemnou výměnou zkušeností a postupy při zavádění e-learningu v rámci vyučovacích systémů obou partnerských škol

 • Konverzace - víkendové konverzační pobytové kurzy v angličtině, němčině a francouzštině, budou lokalizovány střídavě na území Trenčínského a Zlínského

Každý partner je zodpovědný za realizaci své části aktivit, každý partner má svůj schválený rozpočet projektu.

Financování:

Celkové oprávněné výdaje na realizaci aktivit: 97 212 EUR

Finanční příspěvek Poskytovatele dotace: 82 630,20 EUR


Časový harmonogram projektu:
1. 10. 2009 - 30. 9. 2011

Řídící orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP