IROP Půdní vestavba

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002607
Zkrácený název projektu: GJAP a SOŠ Slavičín - Půdní vestavba na budově školy
Projekt
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_049
Název výzvy: 32. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH
ODBORNÝCH ŠKOL - SC 2.4
Název projektu CZ: Půdní vestavba na budově školy
Název projektu EN: Construction of the Attic school building
Anotace projektu:
Záměrem akce je využití volného půdního prostoru valbové střechy Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ ve
Slavičíně, za účelem rozvoje a zkvalitnění klíčových kompetencí žáků. Cílem školy je vytvořit chybějící
kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a
přírodovědné předměty. Součástí jsou stavební úpravy a vybavení pro rozvoj klíčových kompetencí v
oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů a také přírodních
věd.
 


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2019
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP