Fond mikroprojektů Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika

 

 „Společnou cestou ke společným cílům.“

(Gymnázium Jana Pivečky Slavičín a Gymnázium v Dubnici nad Váhom)

 

Cílem projektu je zapojit školu do mezinárodní spolupráce a umožnit tak žákům poznat podmínky
a kulturu Slovenské republiky a připravit je na soužití ve sjednocené Evropě. Navázáním kontaktů mezi partnerskými školami, mezi žáky a pedagogy těchto škol a jejich rozvíjením si současně klademe za cíl i zdokonalování jazykové vybavenosti žáků a pedagogů a tím odbourání bariér jejich vzájemné komunikace. 

Partner projektu: Gymnázium v Dubnici nad Váhom, Slovenská republika

Začátek realizace projektu:    1. 9. 2005

Ukončení projektu::                 30. 4. 2007

 

Aktivity projektu:

- společné výtvarné plenéry

- pracovní setkání vedení školy

- výtvarné výstavy

- sportovní dny

- výměnné stáže pedagogů

- odborné semináře žáků

- kulturní vystoupení žáků

- literární soutěž pro žáky.

 

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.“

 

 

 

 

 

FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP