Centra přírodovědného a technického vzdělávání ...

 

Číslo operačního programu:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

 

Číslo prioritní osy


Číslo oblasti podpory:

7.1.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název podoblasti podpory

 

Číslo podoblasti podpory:

Číslo výzvy:

44

 

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 1.1

 

Center of science and technology education for modern teaching students of secondary and primary schools in the Zlín Region

 

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji


Předpokládané datum zahájení a ukončení

1. 9. 2013 do 30. 6. 2015

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0010

 

Celkové způsobilé výdaje:

112 058 585,46

 

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací(zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol. Na projektu bude spolupracovat 16 středních škol - center přírodovědného a technického vzdělávání.


 

Stručný obsah projektu:

Projekt  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Zvyšování kvality ve vzdělávání
s názvem: Centra přírodovědného a technického
vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském
kraji. Projekt o rozpočtu 5,8 mil Kč si klade za cíl zavést moderní přírodovědecké instrumentální metody do výuky na gymnáziu , dále je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání  v technické oblasti spolupráce  středních a
základních škol a regionálních podnikatelských subjektů především
strojírenského zaměření.
Jedná se o celokrajský projekt s rozpočtem přes 113 mil. Kč a naše škola se ho účastní jako partner 
Zlínského kraje.
Cílem je zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP