Brána jazyků 2008

 

V prosinci 2007 skončila prodloužená výuka v kurzech národního projektu ESF Brána jazyků. Vzhledem k současné situaci, kdy ještě není možno čerpat nové finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, NIDV připravil a akreditoval „překlenovací“ jazykový vzdělávací program DVPP Brána jazyků otevřená. Kurz bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Bude nepřímo navazovat na kurzy jazykového projektu Brána jazyků a uskutečněných rozvojových programů MEJA a Jazyky hrou v rámci jejich udržitelného rozvoje.

Rozsah kurzu je 30 vyučovacích hodin, cena 1870,- Kč, číslo programu 08-03-23-10. Podle zájmu budou kurzy otevřeny ve Slavičíně. Kurzy povedou převážně lektoři z projektu Brána jazyků. Předpokládaný termín zahájení: únor 2008. Závaznou přihlášku v písemné podobě potvrzenou ředitelstvím školy (v případě samoplátce podepsanou účastníkem) je nutno zaslat do 15. ledna 2008 na adresu: NIDV, krajské pracoviště Zlín, Potoky 267, 760 01 Zlín.

Podrobné a aktuální informace najdete na www.nidv.cz, odkaz Programová nabídka, oblast 03 Cizí jazyky. Garantem programu ve Zlínském kraji je RNDr. Vlasta Valehrachová, valehrachova@nidv.cz.


FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP