Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

 

     

 

Tento grantový projekt v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

Název projektu:

Tvorba a příprava realizace vzdělávacích progamů na gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání.

Číslo a název opatření:

3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Podíl národního spolufinancování: 1 540 305,.Kč

Podíl podpory z ESF: 4 620 915,.Kč

Celkem veřejné financování: 6 161 220,-Kč

Žadatel: Gymnázium TGM Zlín

Partner: Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

 

Obsah projektu:

 

Hlavním cílem je rozvoj dalšího profesního vzdělávání na gymnáziu pro dospělé zájemce.podstatnou část aktivit bude vzdělávání pedagogických pracovníků k rozvoji profesních kompetencípotřebných pro přípravu, realizaci a evaluaci vzdělávacích programů.další aktivitou bude zjištování potřeb trhu práce k dalšímu vzdělávání a k rozvoji a spolupráci se sociálními partnery.další aktivitou bude vytvoření vzdělávacího programu s konverzí s e-learningovou technologií.

Některé aktivity září - prosinec 06:

porada pracovníků školy, smlouvy

zpráva v místním tisku
schůzka manažerů
vyhledání cenových relací zboží
vizualizace projektu na škole
příprava dohod pro zaměstnance
příprava čleů týmu na aktivitu č. 2
umístnění na www školy
nákup materiálů na vizualizaci
kopírování přípravných materiálů
prezentace na Asociaci škly
příprava prezentace na Školské radě
seminář pro účastníky projektu
příprava materiálů na aktivity č.2
příprava zprávy v místním tisku
zpráva v místním tisku
porada pracovníků školy, smlouvy
příprava partnerské smlouvy
příprava školení pro pedagogy
 
izualizace projektu na škole
příprava čleů týmu na aktivitu č. 2
příprava prezentace na zasedání výboru pro vzdělání v ZK
prezentace projektu na zasedání výboru pro vzdělání v ZK
umístnění na intranet školy
                       

zpráva v místním tisku

porada pracovníků školy, smlouvy
příprava studijních materiálů
příprava školení pro pedagogy
vizualizace projektu na škole
příprava čleů týmu na aktivitu č. 2
zpráva  na intranet školy
vyhledání cenových relací zboží
porada členů týmu
koordinace čerpání rozpočtu
porada s účetním projektu
kontrola vizualizace projektu

umístnění samolepek

nákup notebook

nákup vlajek, stojanu

nákup mobilního  telefonu

Některé aktivity leden - únor 07:

 

FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP