Právo na informace, stížnosti

Pracovníci pověření k přijímání a vyřizování písemných žádostí  a poskytnutí informací a přijímání a vyřizování stížností:

 

1. Přijímání a zaevidování žádostí a stížností ve smyslu zákona 106/1999 Sb. je pověřená Mgr. Eva Jurčová,
    v případě její nepřítomnosti ředitelka školy.

2. Vyřizování žádostí a stížností je v kompetenci ředitelky školy,
    v případě její nepřítomnosti zástupce Mgr. Evy Jurčové.

3. Postup podání žádostí a stížností, žádost  o informace se řídí platnou legislativou.
Bližší informace obdrží zájemce:

adresa školy:  Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Školní 822, 763 21 Slavičín

ředitelka školy: Mgr. Libuše Pavelková; 739 64 18 29

zástupce statutárního orgánu: Ing. Petra Šomanová; 733 71 50 43

zástupce ředitele pro GJP: Mgr. Eva Jurčová; 577 342 724

tel. sekretariát:  577342724, 577342177, 734 42 72 83

výchovný poradce: Mgr. Eva Jurčová; 577 342 724

metodik patologických jevů: Mgr. Pavel Mikulčík; 604 12 90 87

preventista EVVO: Mgr. Pavel Šuráň; 777 87 91 18

metodik ICT: Ing. Alois Kužela; 733 71 50 42

e-mail školy:  epodatelna@gjpsosslavicin.cz

IČ: 46276327

IZO školy 108 011 020 

ID datové schránky: eujut5b

Č. účtu:

28534661/0100

e-mail učitelů gymnázia

   
Mgr. Markéta Bačová mbacova@gjpslavicin.cz
Mgr. Michal Botek mbotek@gjpslavicin.cz
Mgr. Šárka Černíčková scernickova@gjpslavicin.cz
Mgr. Marie Hrabinová mhrabinova@gjpslavicin.cz
RNDr. Jan Hrdý jhrdy@gjpslavicin.cz
Mgr. Jana Hrnčiříková jhrncirikova@gjpslavicin.cz
Mgr. Petra Janečková janeckova@sosslavicin.cz
Mgr. Eva Jurčová ejurcova@gjpslavicin.cz
Mgr. Libor Kubiš lkubis@gjpslavicin.cz
MgA. Zdeněk Kutra zkutra@gjpslavicin.cz
Ing. Alois Kužela kuzela@gjpslavicin.cz
Mgr. Josef Maryáš gyslav@gjpslavicin.cz
Mgr. Markéta Maryášová mmaryasova@gjpslavicin.cz
PaedDr. Viera Mikovčíková vmikovcikova@gjpslavicin.cz
Mgr. Pavel Mikulčík pmikulcik@gjpslavicin.cz
Mgr. Dana Ondrušková dondruskova@gjpslavicin.cz
Mgr. Libuše Pavelková lpavelkova@gjpslavicin.cz
Mgr. Simona Pešková speskova@gjpslavicin.cz
Mgr. Ivana Procházková iprochazkova@gjpslavicin.cz
Mgr. Ivo Rohlena irohlena@gjpslavicin.cz
PaedDr. Karel Suchánek suchanek@sosslavicin.cz
Mgr. Pavel Šuráň psuran@gjpslavicin.cz
Mgr. Marie Ťulpová tulpova@gjpslavicin.cz
Mgr. Hana Urbanová hurbanova@gjpslavicin.cz
Mgr. Andrea Vaculová avaculova@gjpslavicin.cz
Mgr. Karla Vincenecová kvincenecova@gjpslavicin.cz
Ing. Jiří Váňa vana@sosslavicin.cz
Ing. Lia Zvoníčková lzvonickova@gjpslavicin.cz
PhDr. Hana Žáčková hzackova@gjpslavicin.cz

FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP