Aktuality

Tyto stránky již nejsou aktualizovány!!!

06.10.2020

Tyto stránky již nejsou aktualizovány!!!


 

 

STOP!

Začátkem října 2020 byl spuštěn nový web škol
www.gjpsosslavicin.czInformace k zahájení školního roku 2020-2021

18.08.2020

Školní rok 2020-2021 bude zahájen 1. 9. 2020 v kmenových učebnách v 7.40 hod. Žáci 1. ročníků obdrží během příštího týdne podrobnější informace k začátku školního roku od svých třídních učitelů na e-mail uvedený v kontaktu na přihlášce uchazeče. Platná verze rozvrhu na školní rok 2020-2021 pro žáky je zveřejněna na stránkách školy zde.

Těšíme se na setkání, v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte číslo 739 641 829.

Vedení školyPZ - čtyřleté studium.

16.06.2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté studium.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - čtyřleté studium.PZ - osmileté studium

16.06.2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - osmileté studium:

  1. přijatí uchazečí

PZ 8-leté přjatí

2. nepřijatí uchazečí

PZ 8-leté nepřjatíZrušení původního opatření z 10.3. 2020

06.05.2020

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,  
 
I. 
 
ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN.  
 
 
II. 
 
Toto zrušení nabývá účinnosti okamžikem vydání tohoto opatření. 
 
Odůvodnění: 
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření“) se zakázala s účinností ode dne 11. března 2020: 
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
Str. 2 z 2 
 
Za užití § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. platí, že pokud pominuly nebo se změnily důvody pro vydání mimořádného opatření, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní. 
 
Ministerstvu zdravotnictví je z jeho vlastní úřední činnosti známo, že toto mimořádné opatření, jímž došlo k uzavření základních, středních a vysokých škol, bylo nahrazeno mimořádným opatřením ministerstva ze dne 15. dubna 2020, č.j. MZDR 16184/20201/MIN/KAN. To bylo dále zrušeno mimořádným opatřením ze dne 23. dubna 2020, č.j. MZDR 16184/2020-2/MIN/KAN, s odůvodněním, že vzhledem k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, č. j. 14 A 14/2020-111, rozhodla vláda České republiky tak, že dne 23. dubna 2020 přijala obsahově obdobné krizové opatření, a to usnesením vlády č. 456, zveřejněným pod č. 198/2020 Sb.  
 
Ministerstvu zdravotnictví je dále známo, že shora uvedené mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, bylo zrušeno bodem II. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201, vyhlášeným pod č. 74/2020 Sb., nikoliv však explicitně Ministerstvem zdravotnictví, jako orgánem ochrany veřejného zdraví, který jej vydal.  
 
Protože posouzení tohoto zrušení ze strany vlády by mohlo být považováno za nicotné pro nedostatek pravomoci vlády, a protože již nepůsobí předmětné mimořádné opatření ministerstva žádné právní účinky (viz výše), považuje Ministerstvo zdravotnictví za žádoucí z hlediska právní jistoty toto mimořádné opatření výslovně zrušit. A proto tak ministerstvo tímto opatřením činí. 
 Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA  ministr zdravotnictví           podepsáno elektronicky 
 
 MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

24.03.2020

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Okaz na PDFMimořádné opatření MZ ČR k uzavření škol od 11.3.2

11.03.2020

http://www.gjpslavicin.cz/bin/ae403557f6.pdfPřípravné kurzy k JPZ

19.02.2020

Přípravné kurzy k Jednotné přijímací zkoušce probíhají každou středu pro uchazeče 9. ročníků ZŠ od 14.30 hod. a pro uchazeče 5. ročníků ZŠ od 14.00 hod. v budově gymnázia , Školní 822, Slavičín.
Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat nejpozději do 1.3./respektive 2.3.2020, tiskopis přihlášky a další informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webu školy pro gymnaziální obory v sekci pro uchazeče, pro další maturitní a učební obory na SOŠ v sekci chci zde studovat.GJP - fakultní škola Faf UK v Hradci Králové

28.01.2020

Jsme fakultní školou Faf UK v Hradci Králové

Banner Farmaceutické fakulty, Hradec KrálovéNárodní testování - Scio

28.01.2020

Národní testování SCIOPřípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce

07.01.2020

Od 22. 1. 2020 nabízí naše škola pro žáky 9. ročníků zdarma přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce. Kurzy se budou konat v budově gymnázia, Školní 822, Slavičín od 1430 hod. Zájemci se mohou hlásit také na e-mail: lpavelkova@gjpslavicin.cz.

 

Pro žáky 5. ročníků zahajujeme přípravné kurzy od 19. 2. 2020.Návštěva amerických diplomatů na naší škole

12.12.2019

Návštěva amerických diplomatů na naší škole

Dne 12.12.2019 naši školu návštívili dva  diplomaté z amerického velvyslanectví v Praze. Kromě setkání s americkou lektorkou Olivií měli možnost naši žáci také besedovat  o historických událostech v roce 1944 v našem regionu spojených s jednotlivými životními osudy zde padlých  amerických letců a krátce  i o současném dění v USA.

https://gjpslavicin.rajce.idnes.cz/Navsteva_americkych_diplomatu_z_ambasady_USA_v_CR/

 
FotogalerieFotogalerie

ředitelka GJP a SOŠ:

Mgr. Libuše Pavelková

č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 739 641 829
mail: epodatelna@gjpsosslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2020
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP