Jablečné slavnosti

26.09.2016

Děkujeme studentům ze tříd G-1, SX a OK, kteří se podíleli v neděli 25. 9. 2016 na organizaci Jablečných slavností v Hostětíně. 


více

Sbírka

21.09.2016

Ve čtvrtek 22. září 2016 se uskuteční sbírková akce "Srdíčkový den 2016". Předmětem prodeje budou magnetky se zvířátky za minimální příspěvek 30,-Kč/ks a reflexní přívěsky za min. příspěvek 35,-Kč/ks. Svojí otevřenou dlaní a srdcem přispějete na nemocné a handicapované děti. Díky za vaši štědrost.


více

Výstava v galerii

16.09.2016

Pozvánka na výstavu v galerii gymnázia v průběhu října: Lukáš Tomeček.


více

První úspěch v tomto roce

13.09.2016

České hlavičky 2016

Michal Kužela obhájil svoji práci na téma: "Grafický 2D editor" před odbornou porotou, a získal krásné druhé místo v soutěži "České hlavičky 2016".

Zasedání odborné poroty, na kterém obhajoby prací probíhaly, se uskutečnilo dne 8. 9. 2016 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze od 9:00 hodin.

Michal soutěžil v kategorii INGENIUM.


více

Metoda CLIL

10.09.2016

Na Gymnáziu Jana Pivečky a SOŠ Slavičín jsme zahájili školní rok zavedením výuky ve volitelném gymnaziálním semináři z ekonomie metodou CLIL. Jedná se metodu, kde vyučování v předmětu probíhá převážně v cizím jazyce (angličtině, francouzštině).Studenti třetích ročníků, kteří navštěvují tento seminář tak současně získávají spontánně znalosti a dovednosti z více předmětů současně. Na škole plánují postupně tuto metodu částečně využívat i v dalších volitelných seminářích pro maturanty. Výuka cizích jazyků na gymnáziu je dlouhodobě nabízena v němčině, francouzštině, angličtině, španělštině, ruštině a pro lékařské obory také nepovinně v latině. Vyučuje Ing. Dana Ondrušková.


více

Praha

09.09.2016

Maturitní ročníky absolvují historicko-kulturní návštěvu Prahy od 12 do 19. září pod vedením Mgr. Rohleny, Ing. Zvoníčkové a Mgr. Kubiše.


více

Pozvání

04.09.2016

Začal školní rok, a proto mi dovolte, abych studenty, rodiče, přátelé naší školy znovu poprosil o  vzájemnou pomoc a spolupráci. Na prvním místě je nejdůležitější a chceme prostřednictvím výuky ukazovat studentům osobní příklad: nikoliv povrchně, ukvapeně a zkratkovitě vyhodnocovat a soudit, ale naopak naslouchat v dialogu partnerovi, promyšleně v hloubce a kontextu nastudovaných a shromážděných faktů laskavě říkat svůj názor a problém řešit, nejenom popisovat. Jsem přesvědčen, že to lze v každém předmětu u každého učitele. Chceme ukazovat dětem, že není možné vždy souhlasit s názorem partnera, ale je vždy potřebné respektovat právo na tento názor. Studenti musí pochopit, že tolerance jiného, slušně sděleného názoru není přizpůsobování, ani ustrašenost ani nedůstojný ústupek. Musí více jak jindy být pak schopni kultivovaně svůj názor prezentovat, a pokud jej neprosadí, neznamená to, že je nutné partnera jakkoliv jinak dehonestovat, ale naopak na příště partnerovi pomoci, pokud to potřebuje. Vše v rámci a dodržování nastavených pravidel v naší škole.

Dovolte mi vás ještě jednou všechny znovu poprosit o tento společný dialog, nejlépe při osobním setkání u nás ve škole, v ředitelně. Těším se na vaši návštěvu.


více

Přání

01.09.2016

Vážení čtenáři, po letních prázdninách jsme rádi, že Vám budeme moci představovat i v novém školním roce naše aktivity. Jejich množství a pestrost  překračuje standard středních škol nejenom ve Zlínském kraji. Snažíme se je zprostředkovat  na www.gjpsosslavicin.cz a pomocí hostitelského přístupu na náš intranet, kde pokud máte zájem na základě faktů vyhodnocovat naši činnost, najdete vše potřebné ke srovnání s jinými školami. Věříme, že i tento rok se nám podaří uspět v celostátních kolech vědomostních a dovednostních soutěží (což je zásluha pedagogů), ale také vhodně ovlivnit výchovu dětí. Proto nám tak záleží na potřebné důvěře Vás rodičů, podnikatelské veřejnosti a pedagogogů základních škol, neboť to jsou partneři, kteří ovlivňují, pro jaký obor a jaké město se vycházející žák ZŠ rozhodne. Slavičínská střední škola pokračuje díky spolupráci se základními školami (především ze Slavičína), s regionálními firmami  (TVD, NTS Prometal, ZEKA, TRYON, Polfin, CEBES, KOWAG, SKD Bojkovice, Moravia Bojkovice), UTB Zlín a podpoře zřizovatele Zlínského kraje, v cestě  budování a rozvoje moderní školy poplatné pro 21. Století - především potřebám žáků a našeho krásného valašského regionu. Kvalita pedagogické procesu, investice do modernizace a rekonstrukce školy je však podmínkou pouze nutnou nikoliv dostatečnou. Jen společně můžeme vytvořit školu, kde je kladen důraz nejenom na informační, ale především na znalostní a dovednostní kompetence, tak potřebné pro celý profesní život. Těšíme se tedy na Vaše náměty, připomínky i v tomto školním roce.

Josef Maryáš


více

Perseidy 2016

15.08.2016

Již tradiční astronomickou akcí gymnaziálního „Astrotýmu“ je pozorování meteorického roje zvaného Perseidy. Letos byly pro pozorování vhodné obě noci kolem maxima 12. srpna, s ohledem na počasí jsme se rozhodli pozorovat Perseidy ze čtvrtku na pátek 11./12. srpna. Pozorování proběhlo na modelářském letišti ve Slavičíně za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších návštěvníků z řad veřejnosti. Ke sledování meteorů velmi dobře postačí spacák s karimatkou a pozorovat roj vleže. Pro zájemce však byly na modelářském letišti připraveny i dalekohledy pro další objekty.

Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín. Informace o astronomických aktivitách na GJP najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.


více

Mezinárodní chemická olympiáda

08.08.2016

Josef Tomeček ze sexty získal na mezinárodní olympiádě v Tbilisi stříbrnou medaili za 62.místo z 266 zúčastněných soutěžících z celého světa.


více

Kraje pro bezpečný internet

15.07.2016

V soutěži KPBI, která probíhá od 2. května do 31. října 2016, vyhrála Lucie Jurčová (G1) mobilní telefon.

GRATULUJEME!!!

Nezapomeňte, že soutěžit můžete i o prázdninách. Měsíční losování o mobilní telefony bude probíhat až do konce soutěže! Držíme palce!

Zkuste si soutěžní kvíz na www.kpbi.cz

 


více

Stáž německých studentů

08.07.2016

Výměnný pobyt Slavičín – Diepholz, Německo.

Jako každý červen už po mnoho let přivítali studenti Gymnázia Jana Pivečky své partnery ze spřátelené německé školy. I letos jsme se snažili připravit zajímavý program, který by byl kombinací vědomostí, poznávání, spolupráce a sportu. Studenti navštívili Moravský kras a další den ZOO v Lešné. Pro mnohé německé studenty to byla první návštěva krasových jeskyní. Další částí programu bylo sportovní dopoledne a dále také řešení logických úloh ve družstvech. Hlavní náplní tohoto výměnného pobytu ale bylo poznávání života a podnikatelských aktivit rodiny T. Bati. Studenti si prohlédli Zlín, Muzeum obuvi i mrakodrap 21, seznámili se během anglicky vedené prohlídky s rozvojem města, výstavby a podniku. Na závěr pobytu pracovali studenti ve skupinách a připravili prezentace, ve kterých shrnuli získané poznatky. Prezentace prací proběhla za přítomnosti studentů ostatních tříd a její vytištěná podoba bude k dispozici na nástěnce jazyků.  Je moc dobře, že si studenti mohou ověřit své jazykové schopnosti při takových příležitostech, že získají jistotu a stráví 2 týdny během jednoho školního roku ve společnosti a v rodinách svých přátel. Děkuji tímto rodičům zúčastněných studentů, že se o německé studenty vzorně postarali a připravili jim také pěkný program v jejich volnu. Tento projekt byl finančně podpořen městem Slavičín.

 

Mgr. Hana Urbanová


více

Zpráva

08.07.2016


více

Výtvarný plenér na konci roku

08.07.2016


více

další články


FotogalerieFotogalerie

Ředitel: Mgr. Josef Maryáš; č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 604 453 954
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2016
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP