Zpráva

01.09.2016

Vážení čtenáři, po letních prázdninách jsme rádi, že Vám budeme moci představovat i v novém školním roce naše aktivity. Jejich množství a pestrost  překračuje standard středních škol nejenom ve Zlínském kraji. Snažíme se je zprostředkovat  na www.gjpsosslavicin.cz a pomocí hostitelského přístupu na náš intranet, kde pokud máte zájem na základě faktů vyhodnocovat naši činnost, najdete vše potřebné ke srovnání s jinými školami. Věříme, že i tento rok se nám podaří uspět v celostátních kolech vědomostních a dovednostních soutěží (což je zásluha pedagogů), ale také vhodně ovlivnit výchovu dětí. Proto nám tak záleží na potřebné důvěře Vás rodičů, podnikatelské veřejnosti a pedagogogů základních škol, neboť to jsou partneři, kteří ovlivňují, pro jaký obor a jaké město se vycházející žák ZŠ rozhodne. Slavičínská střední škola pokračuje díky spolupráci se základními školami (především ze Slavičína), s regionálními firmami  (TVD, NTS Prometal, ZEKA, TRYON, Polfin, CEBES, KOWAG, SKD Bojkovice, Moravia Bojkovice), UTB Zlín a podpoře zřizovatele Zlínského kraje, v cestě  budování a rozvoje moderní školy poplatné pro 21. Století - především potřebám žáků a našeho krásného valašského regionu. Kvalita pedagogické procesu, investice do modernizace a rekonstrukce školy je však podmínkou pouze nutnou nikoliv dostatečnou. Jen společně můžeme vytvořit školu, kde je kladen důraz nejenom na informační, ale především na znalostní a dovednostní kompetence, tak potřebné pro celý profesní život. Těšíme se tedy na Vaše náměty, připomínky i v tomto školním roce.

Josef Maryáš


více

Zahájení roku

01.09.2016

Video prohlídka gymnázia...klikněte

 

Představení školy uchazečům o studium

 

Zahájení 1. září 2016 v 7.40 hodin kmenových učebnách.


více

Perseidy 2016

15.08.2016

Již tradiční astronomickou akcí gymnaziálního „Astrotýmu“ je pozorování meteorického roje zvaného Perseidy. Letos byly pro pozorování vhodné obě noci kolem maxima 12. srpna, s ohledem na počasí jsme se rozhodli pozorovat Perseidy ze čtvrtku na pátek 11./12. srpna. Pozorování proběhlo na modelářském letišti ve Slavičíně za účasti nejen žáků gymnázia, ale i dalších návštěvníků z řad veřejnosti. Ke sledování meteorů velmi dobře postačí spacák s karimatkou a pozorovat roj vleže. Pro zájemce však byly na modelářském letišti připraveny i dalekohledy pro další objekty.

Tato akce byla finančně podpořena městem Slavičín. Informace o astronomických aktivitách na GJP najdete na www.astrodenik.gjpslavicin.cz.


více

Výzva k veřejné zakázce

09.08.2016

V sekci Nabídka zakázek a zaměstnání je vložena výzva k veřejné zakázce na projektovou dokumentaci k projektu Půdní vestavba na budově školy.


více

Mezinárodní chemická olympiáda

08.08.2016

Josef Tomeček ze sexty získal na mezinárodní olympiádě v Tbilisi stříbrnou medaili za 62.místo z 266 zúčastněných soutěžících z celého světa.


více

Kraje pro bezpečný internet

15.07.2016

V soutěži KPBI, která probíhá od 2. května do 31. října 2016, vyhrála Lucie Jurčová (G1) mobilní telefon.

GRATULUJEME!!!

Nezapomeňte, že soutěžit můžete i o prázdninách. Měsíční losování o mobilní telefony bude probíhat až do konce soutěže! Držíme palce!

Zkuste si soutěžní kvíz na www.kpbi.cz

 


více

Stáž německých studentů

08.07.2016

Výměnný pobyt Slavičín – Diepholz, Německo.

Jako každý červen už po mnoho let přivítali studenti Gymnázia Jana Pivečky své partnery ze spřátelené německé školy. I letos jsme se snažili připravit zajímavý program, který by byl kombinací vědomostí, poznávání, spolupráce a sportu. Studenti navštívili Moravský kras a další den ZOO v Lešné. Pro mnohé německé studenty to byla první návštěva krasových jeskyní. Další částí programu bylo sportovní dopoledne a dále také řešení logických úloh ve družstvech. Hlavní náplní tohoto výměnného pobytu ale bylo poznávání života a podnikatelských aktivit rodiny T. Bati. Studenti si prohlédli Zlín, Muzeum obuvi i mrakodrap 21, seznámili se během anglicky vedené prohlídky s rozvojem města, výstavby a podniku. Na závěr pobytu pracovali studenti ve skupinách a připravili prezentace, ve kterých shrnuli získané poznatky. Prezentace prací proběhla za přítomnosti studentů ostatních tříd a její vytištěná podoba bude k dispozici na nástěnce jazyků.  Je moc dobře, že si studenti mohou ověřit své jazykové schopnosti při takových příležitostech, že získají jistotu a stráví 2 týdny během jednoho školního roku ve společnosti a v rodinách svých přátel. Děkuji tímto rodičům zúčastněných studentů, že se o německé studenty vzorně postarali a připravili jim také pěkný program v jejich volnu. Tento projekt byl finančně podpořen městem Slavičín.

 

Mgr. Hana Urbanová


více

Zpráva

08.07.2016


více

Výtvarný plenér na konci roku

08.07.2016


více

Úspěch KVARTY

29.06.2016

V projektu "Stonožka 9" dosáhla třída kvarta výrazného zlepšení, v matematice dosáhla 100 %.


více

Pečujeme o vzdělávání

29.06.2016

I v tomto školním roce jsme získali certifikát za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání.

Detailní přehled je v sekci "Certifikáty kvality výuky".


více

2. místo v celostátním kole

20.06.2016

Michal Kužela získal 2. místo v oboru Informatika v celostátní kole SOČ.


více

Úřední hodiny po dobu prázdnin na gymnáziu

17.06.2016

Po dobu hlavních prázdnin bude na útvaru gymnázium každý pracovní den pro veřejnost, zaměstnance a žáky k dispozici čas 9.00 - 10.30 hodin. V závažném případě volejte na t.č.: 739 641 829  - statutární zástupce Mgr. Libuše Pavelková.


více

Office Arena 2016

01.06.2016

Dne 16. 5. 2016 se žáci David Maryáš a Eliška Remešová zúčastnili celostátního finále soutěže  Office Arena 2016, kam postoupili po té, co zvítězili v krajském kole. Finále proběhlo přímo v budově firmy Microsoft v Praze a střetlo se v něm celkem 28 zástupců základních a středních škol z České republiky ze čtrnácti krajů ČR. Finalisté předvedli své prezentace i další zpracované dokumenty a materiály a odpovídali na všetečné dotazy jednotlivých členů poroty. Předmětem hodnocení byla nejenom úroveň zpracování studentských prezentací a ostatních dokumentů, ale také jejich prezentační dovednosti, kreativita a originalita, schopnost pohotově reagovat na otázky porotců a snaha zaujmout svým vystupováním i přítomné publikum. Po neveřejné poradě poroty proběhlo vyhlášení výsledků soutěže. Porota se rozhodla stanovit pořadí pouze na prvních 3 místech každé kategorie,


více

Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie G

31.05.2016

Děkujeme Tomáši Maňasovi za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole Archimediády, ve kterém obsadil 4. místo.


více

Okrskové kolo Pythagoriády

26.05.2016

Hubert Plášek ze sekundy obsadil 2. místo v kategorii 7. ročník + sekunda v okrskovém kole ve Valašských Kloboukávch. Blahopřejeme.


více

další články


FotogalerieFotogalerie

Ředitel: Mgr. Josef Maryáš; č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 604 453 954
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2016
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP