Přístup na intranet pro uchazeče

20.10.2017

Přístup na intranet pro uchazeče   http://intranet.gjpslavicin.cz/

login:uchaze00

heslo: 884ae0


více

Skvělé výsledky na Ekologické olympiádě

17.10.2017

Ve dnech 12.-14. října se studenti Michal Holek, Samuel Otlík a František Váňa (sexta) zúčastnili krajského kola EO ve Valašských Kloboukách.

S náročnými úkoly (např. analýza dat, poznávačka, návrh projektu revitalizace území a výsadba zeleně v části města Val. Klobouky a hlavně jeho obhajoba před odbornou komisí) si výtečně poradili a vybojovali krásné 2. místo


více

Almanach 2017

16.10.2017

Na gymnáziu zahajujeme  25. školní rok. Výročí si budeme průběžně připomínat celý školní rok, nyní k výročí vychází Almanach 2017, který najdete v sekci O škole.

 

Zpravodaj školy - říjen


více

Suit up day .... na naší škole

15.10.2017


více

Jožka Tomeček bude reprezentovat školu v zahraničí

13.10.2017

Josef Tomeček: SOČ v oboru 3, téma práce: Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a jejich supramolekulární chování vůči β-cyklodextrinu a cucurbit[7]urilu, nominace na: SWISS TALENT FORUM, únor 2018, Švýcarsko.


více

Volby Školské rady

08.10.2017

Vážení přátelé,

dle § 167 zákona č.  561/2004 Sb., (školský zákon) zve volební komise k volbám do Školské rady při Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín širokou rodičovskou veřejnost, zletilé žáky a pedagogické zaměstnance.

 

Termín voleb do Školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pedagogy Střední odborné školy dne 21. 11. 2017 od 13.30 hodin do 16.00 hodin v budově SOŠ, Divnice 119,

 

Termín voleb do Školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a pro pedagogy Gymnázia 22.11. 2018 od 13.30 hodin do 17.00 hodin v budově Gymnázia, Školní 822,

 

Proběhne volba kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogických pracovníků Gymnázia Jana Pivečky Slavičín a Střední odborné školy Slavičín. Celkem bude do Školské rady zvoleno 6 členů. Dva členy jmenuje zřizovatel. Dva členy volí pedagogičtí zaměstnanci z řad učitelů (návrh na kandidáta mohou podat pouze učitelé). Dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků  (návrh na kandidáta mohou podat zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci).

 

Vaše návrhy na člena Školské rady můžete podat písemnou formou v obálce s nadpisem Kandidát do Školské rady písemně nebo osobně u ředitele školy nejpozději 6.11. 2017 do 15.00 hodin, kandidát musí se svým navržením souhlasit. Voliči musí u voleb prokázat svou totožnost, pokud k tomu budou vyzváni.

 

 Volební komise:  Bc. Marie Dvořáková, Jana Černá


více

Stavba pokračuje a další projekty schváleny

29.09.2017

  1. Práce za více jak 10,1 mil Kč skončily.

  2. Půdní vestavba v IROP schválena - byl definitivně vydán schvalovací právní akt na 21,2mi

  3. Projekt sr-čr za 218 tisíc euro schválen - budeme nakupovat pomůcky do automatizace a robotizace...3D scaner, roboty, PC, sw ...


více

Evropský den jazyků na gymnáziu

26.09.2017

Vyšší ročníky osmiletého gymnázia připravily program pro nižší stupeň Evropský den jazyků.


více

Stáž v Praze

26.09.2017

Studenti oktávy a G-4 se ve dnech 18.-22.9. zúčastnili kulturně-historické exkurze v Praze. Navštívili řadu pamětihodností, např.: Pražský hrad, Vyšehrad, Stavovské divadlo či Karlův most. K nejpoutavějším zážitkům patřila návštěva Neviditelné výstavy a plavba noční Prahou. Pobyt  jsme završili návštěvou Národního divadla, kde jsme měli jedinečnou možnost zhlédnout operu Rusalka. Během pobytu studenti získali řadu nových poznatků, znalostí a nezapomenutelných zážitků.


více

Imatrikulace

25.09.2017

Imatrikulace žáků prvních ročníků - primy (třídní uč. Šuráň) a G-1 (třídní učitel Kutra), se v obřadní síňi Radnice ve Slavičíně zúčastnil starosta města Ing. J. Končický.


více

Informace žákům, rodičům

21.09.2017

Ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) uděluji všem žákům školy 29. září 2017 volný den.

Odůvodnění: z organizačních a technických důvodů, které neumožňují standardní průběh výuky.

Josef Maryáš, ředitel školy


více

Srdíčkový den 2017

18.09.2017

V úterý 19. září proběhne sbírková akce "Srdíčkový den 2017". Sbírka je určena pro nemocné děti v ČR. Předmětem prodeje jsou magnetky (30,-Kč/ks) a žetony (35,-Kč/ks). Prosíme o  vaši pomoc a otevřené srdce. Děkujeme.  


více

Přírodovědný klokan

17.09.2017

V Přírodovědném klokanu, který se konal v středu 11.10.2017, se na prvních místech umístili tito žáci. 

kategorie Junior:

1.-2. místo : Martincová Vendula, Machů Filip - 83b, 3. místo: Petrů Jana- 78b

kategorie Kadet:

1. místo :Tereza Ondrúšková -89b, 2. místo: Tobiáš Drápala- 79b, 3. místo: Ondřej Machů- 75b


více

Seznamovací pobyt

07.09.2017

Na Jelenovské proběhl 7-8. září dvoudenní pobyt studentů primy a G_1. Na pobyt přispívá také Asociace rodičů a přátel gymnázia


více

Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ Slavičín

04.09.2017

Název projektu:                            Podpora vzdělávání na GJP a SOŠ Slavičín

Název programu:                         Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Reg. číslo:                                       CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_35/0005360

Datum zahájení projektu:           1.9.2017

Celkové náklady projektu:          1.160.254,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, využití cizích jazyků a nových metod ve výuce, spolupráci škol a potenciálních zaměstnavatelů a osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.


více

Finanční podpora od Asociace rodičů pro 17-18

11.08.2017

Děkujeme Asociaci rodičů  a přátel gymnázia, že finančně podporuje studenty - mimo jiné studenti prvního ročníku čtyřletého gymnázia získávají příspěvek celkem 2 000,- Kč. Tuto částku získala Asociace rodičů od města Slavičín pro každého přijatého studenta prvního ročníku ve  školním roce 2017-2018.


více

další články


FotogalerieFotogalerie

Ředitel: Mgr. Josef Maryáš; č.ú.:28534661/0100;

ID datové schránky: eujut5b

tel.: +420 577 342 724
mobil: +420 604 453 954
e-mail: gyslav@gjpslavicin.cz
Adresa: Školní 822, Slavičín
IČO: 46276327
Gymnázium Jana Pivečky Slavičín ©2006 - 2017
Cambridge P.A.R.K. SCIO Evropská unie Město Slavičín ROP